5 tips för dig som ska börja undervisa i programmering

Ska du undervisa i programmering i höst och känner dig lite villrådig?
Tillsammans med Johan Warell, redaktör för NE:s programmeringsläromedel, och Andrea Pettersson, en av grundarna till Inga Ingenjör, har vi satt ihop fem tips till din undervisningsstart.

1. Alla ska inte bli programmerare

Det pratas mycket om vikten av att dagens barn och ungdomar lär sig vad programmering är. Även om det kommer rapporter om att bristen på programmerare är stor, och att den förväntas bli ännu större, är det viktigt att komma ihåg att alla inte ska bli programmerare bara för att man inför ämnet i läroplanen. Det viktiga är att eleverna lär sig grunden, så att de som verkligen har ett intresse får bästa förutsättningar inför framtida studier.

2. Välj rätt språk för dig och din undervisning

Det finns en uppsjö av olika programmeringsspråk. Vissa mer avancerade än andra. Att välja ett språk som inte är för avancerat, eller för enkelt för den delen, är viktigt. Det kan kännas snårigt att veta vilket, eller vilka, språk som man ska inrikta sig på. Att fastna i ett specifikt språk är inte heller optimalt. Det finns för- och nackdelar med alla programmeringsspråk, och att jobba med bredd i klassrummet är också vad skolverket förespråkar vid programmeringsundervisningen. Huvudsaken är att lära sig ett språk som bygger upp de grunder man behöver för mer avancerad programmering.
Scratch och KOJO är båda bra första programmeringsspråk som är enkla att gå vidare från till mer avancerade varianter.

3. Dans – ett utmärkt sätt att lära sig grunderna

Koreograferad dans är ett utmärkt sätt att lära barn och ungdomar tänket kring programmering. Med dansen tränar man på ordningsföljd, tydlighet och enkelhet – tre nyckelord när man ska lära sig programmera. Ett program med felaktig struktur som inte löser uppgiften på ett logiskt sätt kommer aldrig att fungera bra – om det fungerar över huvud taget!
Dansen blir inte heller bra om inte koreografin följs eller om man struntar i att följa takten. Om inte fuldans är själva syftet, vill säga. Men det är en annan femma.

4. Tänk bakning – programmering är som att följa ett recept

Precis som att dans handlar om instruktioner till kroppen är bakning ett bra och vardagligt exempel som på ett pedagogiskt sätt kan visa vad programmering är.

När du bakar är det viktigt att följa exakta instruktioner. Ingredienser, mått och ordningsföljd måste stämma, annars blir resultatet inte som man tänkt. Precis som när du ska instruera en robot eller ett program att utföra en viss sak. Instruktionerna måste vara exakta. De måste kunna förstås av alla och de ska vara till hjälp för en annan programmerare som vill göra koden bättre.

Den här pappan utmanar sina barn att beskriva hur man gör en smörgås med jordnötssmör och sylt. Ganska enkelt kan tyckas, men resultatet är talande för vad som kan hända när du programmerar om inte instruktionerna stämmer.

5. SARA-regeln

Använd SARA-regeln (sekvens, alternativ, repetition och abstraktion) för att lära ut programmering. SARA-regeln är lite förenklat en motsvarighet till matematikens plus, minus, gånger och delat.

  • Sekvens är en instruktion med ordning och tydlighet.
  • Alternativ är valmöjligheter, till exempel med hjälp av villkor och jämförelser.
  • Repetition är upprepningar, till exempel med hjälp av loopar och iterationer.
  • Abstraktion är olika sätt att strukturera programmet, till exempel med funktioner och parametrar.

Läs mer om SARA på bloggen Inte bara programmering, skriven av Lars-Åke Nordén Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

 

 

Testa programmering F–9

 

Prova vårt nya läromedel Programmering F–9 . Ett digitalt läromedlet anpassat till användare på olika kunskapsnivåer som är enkelt att använda praktiskt i klassrummet och omfattar allt från grundläggande begrepp till praktiskt användbar kodning och styrning.