Digitala läromedel

Digitala läromedel som ger dig aktuellt och inspirerande innehåll att lita på och den pedagogiska flexibilitet dagens skola behöver.

Allt samlat på samma ställe

Med digitala läromedel från NE får du en produkt som är integrerad med NE:s unika kunskapstjänster. Det ger dig och din klass möjlighet till fördjupningar genom länkar till uppslagsverket, möjligheten att slå upp svåra ord direkt i ordböckerna eller komplettera läsningen med videofilmer från NE Plays stora filmbank. Bland mycket, mycket annat.

Aktuellt innehåll att lita på

Objektiv och pålitlig information har aldrig varit viktigare.  Med NE som källa kan du lita på att kunskapen du lär ut är vederhäftig och värdeneutral oavsett om innehållet finns i de digitala läromedlen eller i någon av kunskapstjänsterna.

Materialet i läromedlen är dynamiskt och uppdateras löpande av vår sakkunniga redaktion och vårt nätverk av ämnesspecialister. Vi skapar också specialmaterial om aktuella händelser med allt från riksdagsval till Nobelpristagare.

Pedagogisk flexibilitet

Elever är olika och lär sig på olika sätt. Digitala läromedel innebär att eleverna i större utsträckning kan välja den inlärningsstil som passar dem. Filmer, simuleringar, grafik och uppläsning samsas med omfattande textstycken.

Utöver det har våra läromedel en rad funktioner som gör det enkelt för både lärare och elev att anpassa innehållet ytterligare för att möta varje individs behov och önskemål, så att varje elev verkligen kan nå sin fulla potential.

Våra digitala läromedel

Praktisk-estetiskt nyhetspaket

Saknar din skola digitala läromedel i praktisk-estetiska ämnen?
Testa vårt nyhetspaket med Bild 7–9, Idrott och hälsa 7–9 samt Hem- och konsumentkunskap 7–9! Just nu får ni dessutom Programmering F–9, helt utan extra kostnad.

 

Många ämnen blir fler. Och större. Och mer praktiska.

Vi har digitala läromedel i 17 ämnen från förskolan upp till gymnasiet. Läromedel som vi kontinuerligt utvecklar och bygger på.

Höstterminen 2019 blir vår katalog ännu större då vi lanserar bland annat Programmering och de praktisk-estetiska ämnena Bild, Hem- och konsumentkunskap samt Idrott och hälsa.

Mer tid åt eleverna

Det finns inget egenvärde i digitalisering. Syftet med digitala läromedel är inte att lyfta in tekniken i sig utan att ge fler pedagogiska verktyg och, inte minst, att frigöra tid. Och all tid som frigörs innebär att du som lärare kan vara mer närvarande, både för gruppen som helhet och där det behövs som mest på individnivå. Helt enkelt så att du ska kunna vara en ännu bättre lärare.

 

Enkelt att anpassa. Enkelt att samarbeta

Tillgänglighet och flexibilitet är ledord för oss på NE. Som lärare kan du lätt flytta runt på eller ta bort de olika kursdelarna och avsnitten i läromedlen så att det passar din undervisning.

Att kunna erbjuda integrering i Microsoft Teams och Google Classroom är också en självklarhet. Det innebär att du som lärare kan arbeta sömlöst mellan systemen och dela material från NE direkt ut i din kanal till ditt klassrum. Det blir också mycket enklare att samarbeta kollegor emellan om du till exempel vill dela och återanvända kursupplägg.

 

Vi följer dig längs vägen

Övergången till digitala läromedel ska vara så smidig som möjligt för din skola och det är viktigt att ni känner er trygga med era nya verktyg. I skolans beställning ingår alltid en uppstartsutbildning där vi säkerställer att ni har de kunskaper som behövs för att börja använda digitala läromedel tillsammans med eleverna. Under läsåret finns vår support alltid till hands för dina behov, antingen det gäller ett intro- eller fördjupningswebbinarium, en inspirationsföreläsning på plats eller bara en snabb funktionalitetsfråga i vår chattfunktion. Du ska vara trygg i att vi finns där för dig så länge det behövs

Kontakta oss

Läromedel för alla

Likvärdig möjlighet att lära är i grunden en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ska kunna få samma allmänbildning som krävs för att delta i samhällsdebatten. Lättlästa läromedel är ett komplement till digitala läromedel från NE och har arbetas fram av Ulla Bohman och Laura Mendez Edkvist, två av Sveriges främsta experter på lättläst och tillgänglighetsanpassning. Till höstterminen 2019 lanseras de kompletta lättlästa läromedlen i historia, religion, geografi, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi och teknik för både mellanstadiet och högstadiet.

digitala läromedel med AI

AI flyttar in i klassrummet

Vi använder artificiell intelligens i några av våra läromedel. Med stöd av artificiell intelligens tränas och förbättras elevernas färdigheter medan läraren får bättre överblick och mer tid för undervisningen. Systemet hjälper eleverna att få uppgifter på rätt nivå, baserat på tidigare prestationer.

 

Tillgängligt överallt, på alla plattformar

Ett enkelt gränssnitt gör att du och dina elever lätt navigerar på plattformen. Tjänsten är plattformsoberoende, vilket innebär att undervisningen fungerar lika bra på bärbara datorer som på mobilen eller i din läsplatta. Du och dina elever har tillgång till era läromedel var ni än är, dygnet runt.
Glömda böcker är snart ett minne blott.