NE Nationalencyklopedin AB

Digitala läromedel för grundskolan och gymnasiet

Upptäck möjligheten att skapa ett klassrum fullt av inspirerande filmer och bildmaterial, gedigna kunskapskällor och interaktiva övningar som engagerar. Upplev hur våra användarvänliga, digitala läromedel ger eleverna möjlighet att växa med uppgifterna och lärarna tid att verkligen undervisa.

Materialet utvecklas och uppdateras kontinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande.

Prova gratisLogga in

Våra digitala läromedel

NE:s digitala läromedel för gymnasiet

Digitala läromedel för gymnasieskolan

För ungdomar på väg ut i vuxenlivet, och inte minst lärarna som ska förbereda dem, erbjuder NE 9 olika ämnen i en utmanande och modern inlärningsmiljö anpassad för framtidens behov.

Läs mer
NE:s digitala läromedel för grundskola 7–9

Digitala läromedel för årskurs 7–9

Våra läromedel i 12 ämnen för högstadiet bjuder in eleverna till ett interaktivt och levande lärande. Aktivera tonåringarna med NE:s spännande miljöer och få verktygen att förverkliga dina klassrumsidéer som lärare.

Läs mer
NE:s digitala läromedel för grundskola 4–6

Digitala läromedel för årskurs 4–6

Fånga elevernas intresse med läromedel i 11 ämnen för mellanstadiet. Stimulerande, digitalt lärande kombinerat med bland annat utmanande och roliga quiz engagerar eleverna och lärarna kan enkelt följa varje elevs utveckling.

Läs mer

Digitala läromedel är mer än digitala skolböcker och fördelarna är många. Inlärningen blir mer interaktiv och det blir lättare för läraren att dela material med eleverna och få en överblick över hur klassen presterar. Med digitala läromedel från NE får du också en produkt integrerad med unika kunskapstjänster som NE:s uppslagsverk, NE:s ordböcker och NE Play.

Innehåll du kan lita på

Objektiv och pålitlig information har aldrig varit viktigare. Med NE som källa kan du lita på att kunskapen du lär ut är vederhäftig och värdeneutral. Materialet är också dynamiskt och uppdateras löpande med specialmaterial om alltifrån riksdagsval till nobelpristagare. Våra läromedel är integrerade med våra kunskapstjänster, vilket ger dig och din klass möjlighet till fördjupningar genom länkar till uppslagsverket, slå upp svåra ord direkt i ordböckerna eller komplettera läsningen med videofilmer från NE Plays stora filmbank.

Anpassa läromedlet utifrån dig och din klass

Som lärare kan du lätt flytta runt på eller ta bort de olika kursdelarna och avsnitten i läromedlen så att det passar din undervisning. Till avsnitten finns även stöd för läraren med konkreta tips för undervisningssituationen. Läromedelsavsnitten delar du enkelt med bland annat Google Classroom och Microsoft Teams.

Varje elev är unik. För att ge varje elev rätt förutsättningar att lära sig mest använder vi artificiell intelligens i några av våra läromedel. Med stöd av artificiell intelligens tränas och förbättras elevernas färdigheter medan läraren får en bättre överblick och mer tid för undervisningen. Systemet hjälper eleverna att få uppgifter på rätt nivå, baserat på tidigare prestationer.

Funktionellt på alla plattformar

Ett enkelt gränssnitt gör att du och dina elever lätt navigerar på plattformen. Tjänsten är plattformsoberoende, vilket innebär att undervisningen fungerar lika bra på bärbara datorer som på läsplattor. Du och dina elever har tillgång till läromedlen dygnet runt, var ni än är.

Formativ bedömning

För dig som arbetar med krav på ett formativt arbetssätt kan vi erbjuda det smidiga verktyget Formida. Med bland annat klickbara kommentarer och digitala matriser kan du snabbt ge dina elever utförlig återkoppling på ett tidseffektivt sätt.

Läs mer

Prova digitala läromedel gratis

Du kan prova och utvärdera de digitala läromedlen gratis i 14 dagar. Under provperioden har du tillgång till samtliga läromedel.

Prova gratis

Vill du ha mer information?

Hör av dig till oss i dag och se över möjligheten att sänka din skolas kostnader tillsammans med NE!

Kontakt