NE Nationalencyklopedin AB

Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Biologi

När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför springer hunden så gärna efter bollen och var får den all sin energi ifrån? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Skribenter: Låtta Skogh, Rikard Ask och Johnny Häger.

Vårt mål

Målet med NE:s digitala läromedel i Biologi 4–6 är att ge eleverna en inblick i de stora frågorna kring livets historia och vad liv egentligen är, att visa sammanhang, fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare förståelse.

Biologi på ett nytt sätt

Biologin görs relevant för eleven genom att läromedlet fokuserar på aktuella och vardagliga situationer och människans behov av kunskap i biologi för ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Ämnet presenteras på ett inspirerande sätt med text, bilder och film och stimulerar elevens förståelse genom exempel, demonstrationer och interaktiva övningar.

Flexibelt

NE:s digitala läromedel i biologi är alltid uppdaterat och innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till laborationer och lärarmaterial. Eleven kan göra anteckningar och understrykningar och du kan kommunicera information direkt till eleverna via läromedlet.

Innehåll

Det digitala läromedlet Biologi 4–6 innehåller följande kursdelar: Vad är liv?, Så funkar naturen, Människan och naturen, Skog, Sjö och hav, Kulturbygd, Kroppen samt Hälsa.

Varje kursdel innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.

Prova gratisBeställ

Kurserna innehåller

 • Bilder och bildspel
 • Demonstrationer och laborationer
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och animationer
 • Interaktivitet
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Traditionella och interaktiva uppgifter
 • Övningar