NE Nationalencyklopedin AB

Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Biologi

När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför springer hunden så gärna efter bollen och var får den all sin energi ifrån? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Författare: Britt-Marie Lidesten (föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik).

Vårt mål

Målet med Biologi 7–9 är att ge eleverna en inblick i de stora frågorna kring livets historia och vad liv egentligen är, att visa sammanhang, fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare förståelse.

Flexibelt

Läromedlet i biologi är alltid uppdaterat och innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat UR och BBC) som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra anteckningar och understrykningar och du kan kommunicera information direkt till eleverna via läromedlet.

Interaktivt

Läromedlet innehåller mängder av visualiseringar. Genom interaktiva diagram videor och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Innehåll

Biologi 7–9 innehåller följande kursdelar: Vad är biologi?, Metoder för att undersöka naturen, Ekologi, Organismvärldens indelning och utveckling, Hållbar utveckling och biologisk mångfald, Celler, Människokroppen, Sex och samlevnad, DNA och ärftlighet, Evolution samt Biologiämnets utveckling och förändring.

Varje kursdel innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.

Prova gratisBeställ

Kurserna innehåller

  • Läroplanstäckande innehåll
  • Interaktiv statistik
  • Bilder och bildspel
  • Filmer och animationer
  • Övningar och exempel
  • Laborationer
  • Simuleringar och interaktiviteter
  • Quiz
  • Extramaterial och länkar