Digitala läromedel för gymnasiet
Biologi

När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför springer hunden så gärna efter bollen och var får den all sin energi ifrån? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Författare: Biologi 1 och 2 är ett samarbete mellan Magnus Ehinger (Vetenskapsakademiens lärarpris 2016) och Martin Granbom.

Vårt mål

Målet med Biologi 1 och 2 är att ge eleverna en inblick i de stora frågorna kring livets historia och vad liv egentligen är, att visa sammanhang, fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare förståelse.

Flexibelt

Läromedlet i biologi är alltid uppdaterat och innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat UR och BBC) som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra anteckningar och understrykningar och du kan kommunicera information direkt till eleverna via läromedlet.

Interaktivt

Läromedlet genomsyras av visualiseringar. Genom interaktiva diagram, kartor, tabeller och plattformsoberoende simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Innehåll

Biologi 1 innehåller följande kursdelar: Vad är liv?, Cellens genetik, Individ och arv, Evolution och artbildning, Livets historia, Människans evolution, Etologi, Populationsekologi, Systemekologi samt Hållbar utveckling.

Biologi 2 innehåller följande kursdelar: Hur fungerar liv?, Allt levande består av celler, Energiomsättning, Ämnesomsättning, Transport, Kommunikation, Rörelse, Immunsystem och sjukdom, Fortplantning, Sex och samlevnad hos människa samt Livet från början till slut.

Varje kursdel innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.

Prova gratisBeställ

Våra läromedel i biologi

 • Biologi 1
 • Biologi 2

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande innehåll
 • Interaktiv statistik
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och animationer
 • Övningar och exempel
 • Laborationer
 • Simuleringar och interaktiviteter
 • Quiz
 • Extramaterial och länkar