DIGITALA LÄROMEDEL FÖR FRAMTIDENS UNDERVISNING

Upptäck vårt utbud av användarvänliga och interaktiva läromedel.

Sveriges mest kompletta läromedel

Vi kombinerar trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag.

Med ett rikt text-, bild- och filmmaterial, mängder av interaktiva övningar och kopplingar till våra övriga tjänster som uppslagsverket och ordböckerna skapar vi Sveriges mest kompletta läromedel.

Innehållet i läromedlen utvecklas och uppdateras kontinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande.

Tillförlitligt

Våra läromedel är framtagna av erfarna läromedelsutvecklare, pedagoger, ämnesexperter, bildredaktörer och illustratörer. Innehållet är givetvis läroplansanknutet.

Heltäckande

Med text, bilder, illustrationer, grafik, kartor, filmer och program, animationer, simuleringar, övningar och kopplingar till våra övriga tjänster bildar våra läromedel en pedagogisk helhet.

Användarvänligt

Våra läromedel är intuitiva och fungerar lika bra på dator och surfplatta som i smarttelefon. Du som är lärare kan anpassa innehållet efter just dina behov genom att byta ordning på kursdelar och avsnitt.

Tidseffektivt

Våra läromedel är enkla att administrera. Du behöver en enkel inloggning och kan sedan smidigt distribuera läromedlen till dina elever. Det sparar tid som du i stället kan lägga på att planera dina lektioner.

Våra läromedel för grundskolan 7–9

Är du intresserad av våra läromedel?

För att köpa eller prova på, kontakta oss på skola@ne.se eller 040-665 47 00 så berättar vi mer.

Kontakta oss