NE 360

Nytt koncept för offentliga huvudmän och större fristående skolkoncerner.

En heltäckande lösning

NE 360 ger samtliga lärare och elever tillgång till:

  • Läromedel i samtliga ämnen för grundskolan och ett flertal för gymnasiet
  • Ledande kunskapstjänster, som uppslagsverk, ordböcker och playtjänst med tiotusentals utbildningsfilmer
  • NE Prov

Dessutom ingår alltid utbildning och kontinuerlig support för hela skolan. Ett tryggt, kvalitativt och ekonomiskt hållbart val för dig som vill uppnå likvärdig undervisning och möjlighet till individualiserad inlärning för alla elever.
Och givetvis anpassat efter Lgr22.

Allt

Ge alla elever, lärare och skoladministratörer tillgång till ett kraftfullt fundament för lärandet. Flexibelt, trovärdigt och ständigt aktuellt.

För alla

Smart teknik och pedagogiska stödfunktioner anpassar innehållet efter varje elevs behov. Så att fler kan lära sig mer, på sitt sätt efter sina förutsättningar.

Överallt

Digitalt lärande fungerar lika bra i klassrummet som i hemmet, på skolans datorer eller den egna enheten. Arbeta direkt på NE.se genom Google Classroom eller Microsoft Teams.  NE är flexibelt.

Sparar tid

I Sverige arbetar lärare i snitt sex timmar per månad med att skapa egna läromedel och prov. Med NE 360 har lärarna alltid tillgång till högkvalitativt innehåll kopplat till läroplanen.

Sparar pengar

NE 360 är starkt nog att vara basen för lärandet i varje skola. Samtidigt ger det skolledare utrymme för riktade insatser.

Utbildning och support

I NE 360 ingår ett supportavtal med personlig kontakt, utbildning för samtliga lärare, inspiration och fortbildning samt löpande support under hela avtalsperioden.

250 kr/elev/år

NE 360 är prissatt för att ge nya möjligheter att centralt utveckla hela skolverksamheten.
250 kr per elev och år vid abonnemang på tre år. 0 kr per lärare.

Nästa steg

Vill du veta mer om NE 360 och möjligheterna för skolhuvudmän? Kontakta kundansvarig för din region så hjälper de er vidare.

Tommy Grabber

Kundansvarig skola Gotland, Skåne och Finland.
070-040 83 75
tommy.grabber@ne.se
Boka möte

Gustaf Olsson

Försäljningschef företag och skola, Västra Götaland och Halland.
073-914 75 54
gustaf.olsson@ne.se
Boka möte

Lena Klingvall

Kundansvarig skola Stockholm, Östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.
073-914 75 59
lena.klingvall@ne.se
Boka möte

Hannah Majoros

Kundansvarig skola Stockholm, Östergötland,  Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.
070-668 47 74
hannah.majoros@ne.se
Boka möte

Kenneth Skårud

Kundansvarig skola Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland.
Kundansvarig folkhögskola
076-943 32 22
kenneth.skarud@ne.se
Boka möte

Sofie Franzén

Kundansvarig skola Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.
073-0545511
Sofie.franzen@ne.se
Boka möte

Några av våra 360-huvudmän