NE Prov

Din nya provbank från NE.

Färdiga prov

Känner du ibland att framställandet av prov och övningar tar för mycket tid? Kämpar du med bedömningskriterierna? NE Prov löser några av dina tidsknutar.

  • Provbank med över 100-tals frågor i SO- och NO-ämnen samt i svenska och engelska.
  • Uppgifter och prov skapade utifrån läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav.
  • Stor variation av frågetyper.

Använder du andra tjänster än NE:s? Inga problem.
NE Prov fungerar lika bra med alla läroplanstäckande läromedel.

Kompletta bedömningsanvisningar

Att känna sig säker med rättning och bedömning är givet för alla lärare. NE PRov är utrustat med det stöd du behöver.

  • Kompletta bedömningsanvisningar till varje prov.
  • Bedömningsstöd för fritextfrågor.
  • Möjlighet till dokumentation av resultat.

 

Tryggt, säkert och rättvist

Du ska kunna lita på att dina prov är säkra och rättvisa. Med NE Prov kan du det. Det går också bra att skriva ut proven före eller efter provtillfället, tillsammans med resultat och omdöme.

  • Genomför prov i säkert läge.
  • Utskriftsbara prov och uppgifter för de elever som behöver.

Få en bättre överblick. Och mer tid över.

NE Prov ger ett helikopterperspektiv över prov och bedömningskriterier så väl som för elevernas resultat och utveckling. För dig som väljer att arbeta med de helt färdiga kvalitetsproven finns mängder av tid att spara. Testa själv och upptäck alla nya möjligheter som tjänsten kan erbjuda just dig.