NE Nationalencyklopedin AB

Kunskapstjänster för skolor

Se en film, dokumentär eller ett program i Play, fördjupa dig i olika ämnen i Uppslagsverket eller Junior, utforska Världens länder eller Världens religioner, använd ett temapaket, hitta rätt översättningar i våra ordböcker eller språkträna med E-språk. Allt detta ingår i vårt skolpaket.

Uppslagsverket

Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Många uppslagsord finns i två versioner, varav en med ett enklare språk speciellt för skolan.

Play

Med Play får ni tillgång till omkring 20 000 filmer, TV- och radioprogram för elever i förskola till gymnasium. Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne, både i och utanför skolan.

Ordböcker

Våra ordböcker omfattar allt från svensk ordbok till ordböcker på engelska, spanska, franska och tyska samt ett 20-tal minoritetsspråk.

Världens länder

En faktakälla där eleverna får kunskap om och kan jämföra världens länder samt utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

Världens religioner

En faktakälla där eleverna kan utforska världsreligionerna på global och nationell nivå och hitta såväl beröringspunkter som skillnader mellan trosuppfattningar.

Junior

Samlade lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Tjänsten består av en anpassad sökfunktion och pedagogiska appar med läroplansanknytning.

Temapaket

Läroplansanknutet undervisningsmaterial för olika åldrar. Här finns bland annat praktiska aktiviteter, faktafrågor, fördjupningar, animationer och länktips inom skilda ämnen.

E-språk

Undervisningsmaterial på engelska, spanska, franska, tyska och svenska där eleverna tränar läs- och hörförståelse.

I dag har två tredjedelar av Sveriges elever och lärare tillgång till NE:s kunskapstjänster. Är du en av dem? Kontakta oss om du vill veta hur din skola kan få tillgång till NE.

Kontakta oss

Ladda ner våra appar.