Uppslagsverket

Isberg

/info/aktuellt/privat/isberg/
Postat:

isberg, flytande eller strandad glaciäris som brutits loss från en glaciärfront.Om vattendjupet vid glaciärfronten överstiger 9/10 av isens tjocklek börjar glaciären flyta. Tidvattenvariationer och andra hävningar i vattenmassan gör att glaciärisen bryts sönder och bildar flytande isberg: glaciären kalvar. Mellan 80 och 90 % av ett flytande isbergs volym finns under vattenlinjen. Från Antarktis shelfisar kalvar stora plana … Fortsätt läsa "Isberg"