NE Nationalencyklopedin AB

Digitala läromedel håller jämna steg med föränderlig värld

/info/skola/digitala-laromedel-foranderlig-varld/
Postat:

Vår värld är i ständig förändring och tillgång till korrekt och uppdaterad information blir allt viktigare. Digitala läromedel ger möjligheter att ständigt uppdatera innehållet, men det gäller att behålla hög kvalitet även när det ska gå snabbt. Kunskap och processer för snabb uppdatering Per Söderberg är innehållschef på NE, med ansvar för allt innehåll i … Fortsätt läsa "Digitala läromedel håller jämna steg med föränderlig värld"

NE Nationalencyklopedin AB

Digitala läromedel ger särskolan värdefull flexibilitet

/info/skola/digitala-laromedel-ger-sarskolan-vardefull-flexibilitet/
Postat:

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Läroplanen är anpassad och uppdelad i två olika delar: grundsärskola, med samma ämnen som vanlig grundskola men där inlärningsnivån på högstadiet ungefär motsvarar mellanstadiet, och träningsskola för de med lite större utmaningar, där … Fortsätt läsa "Digitala läromedel ger särskolan värdefull flexibilitet"

NE Nationalencyklopedin AB

Så bidrar digitala verktyg till mer aktiva elever

/info/skola/sa-bidrar-digitala-verktyg-till-mer-aktiva-elever/
Postat:

Patricia Diaz är språklärare, föreläsare och författare. I snart 10 år har hon undervisat i engelska och spanska på gymnasiet, oftast i en-till-en-miljö, det vill säga där alla elever har var sin digital enhet. Hon har skrivit böcker om hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen och har dessutom en halvtidstjänst på KTH som … Fortsätt läsa "Så bidrar digitala verktyg till mer aktiva elever"

NE Nationalencyklopedin AB

Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg

/info/ne-nyheter/skolsynk-for-google-antligen-busenkel-tillgang-till-digitala-verktyg/
Postat:

Skolsynk för Google kan beskrivas som en synkroniseringsmotor för att överföra kontoinformation från huvudmäns Google-installation till deras olika tjänsteleverantörer. Redan inför terminsstarten i augusti 2018 kommer skolor att kunna använda Skolsynk för Google för att lättare nå sina digitala läromedel från ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin. Mer än hälften av Sveriges kommuner och skolor … Fortsätt läsa "Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg"

NE Nationalencyklopedin AB

Forskning ifrågasätter filterbubblorna

/info/skola/forskning-ifr%c3%a5gas%c3%a4tter-filterbubblorna/
Postat:

Teorin om filterbubblor utgår både från idén att vårt eget aktiva sökande efter information skulle resultera i ett snävt urval som bara bekräftar det vi redan tycker - och att uppfattningen att plattformarnas algoritmer bara visar oss sådant innehåll som är i linje med vår världsbild, baserad på vår tidigare nätaktivitet. "Jag har inte sett … Fortsätt läsa "Forskning ifrågasätter filterbubblorna"

NE Nationalencyklopedin AB

Demokrati och källkritik i en digital tid

/info/skola/demokrati-och-k%c3%a4llkritik-i-en-digital-tid/
Postat:

"De stora utmaningarna med digitaliseringen är inte att förstå vad den är utan vad den innebär. Vi pratar mycket om att lära oss ny teknik och om hur den hjälper oss att effektivisera, både i arbetslivet och i skolan. Detta vet vi i dag rätt mycket om. Utmaningarna är att kunna se och förstå effekterna … Fortsätt läsa "Demokrati och källkritik i en digital tid"

NE Nationalencyklopedin AB

Smartare lärande med smarta metoder

/info/skola/smartare-l%c3%a4rande-med-smarta-metoder/
Postat:

Jonas Hjalmar Blom är författare och legitimerad psykolog. Han driver en egen podd, en blogg och har skrivit för tidningar som Psykologtidningen och Modern psykologi. Han menar att inlärning till stor del handlar om associationer. – I korta drag handlar inlärning om att associera, alltså om att förknippa en sak med en annan. Det kan … Fortsätt läsa "Smartare lärande med smarta metoder"

NE Nationalencyklopedin AB

Pedagogik – tre röster om hur vi lär oss

/info/skola/pedagogik-tre-r%c3%b6ster-om-hur-vi-l%c3%a4r-oss/
Postat:

Peter Habbe är lärare i sociologi och samhällskunskap på gymnasieskolan YBC, Young Business Creatives, i Nacka. För honom finns det fyra delar som är centrala när det gäller hur människor lär sig och hur en skola kan systematisera och bygga undervisning utifrån detta. Först och främst lär vi utifrån sammanhang. Sammanhanget gör detaljerna begripliga Varje … Fortsätt läsa "Pedagogik – tre röster om hur vi lär oss"

NE Nationalencyklopedin AB

Hjärnan och digitaliseringen – så hanterar du utmaningarna

/info/skola/hj%c3%a4rnan-och-digitaliseringen-s%c3%a5-hanterar-du-utmaningarna/
Postat:

På Stressmottagningen i Stockholm möter vi Kerstin Jeding, legitimerad psykolog, fil.dr och VD. Hon menar att det är svårt att säga hur vi påverkas av digitaliseringen eftersom den kommit så plötsligt ur ett evolutionärt perspektiv. – Vi har alltid reagerat med misstro mot omvälvande innovationer. När tåget kom pratade man om ”tågdöden” – klarar vi … Fortsätt läsa "Hjärnan och digitaliseringen – så hanterar du utmaningarna"

NE Nationalencyklopedin AB

Digitalisering när den funkar som bäst

/info/skola/digitalisering-n%c3%a4r-den-funkar-som-b%c3%a4st/
Postat:

I Härryda kommun i Västra Götalands län har man jobbat med digitalisering i olika former sedan 2010. Man har deltagit i SKL:s program Leda för smartare välfärd och tilldelats utmärkelsen Guldtrappan för att man på olika sätt lyckats med digitaliseringen. Olof Olsson, tidigare rektor och verksamhetschef, numera sektorchef inom utbildning för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning … Fortsätt läsa "Digitalisering när den funkar som bäst"