E-språk

Artiklar och undervisningsmaterial på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Uppläsning och olika svårighetsnivåer förstärker och förbättrar inlärningen.

Intressanta artiklar

I tjänsten finns en mängd artiklar per språk med koppling till verkliga händelser och ämnen som intresserar eleverna. Det kan handla om allt från mode och miljö till teknik och kultur.

Olika svårighetsnivåer

För varje språk finns nyheterna på tre olika svårighetsnivåer: lätt, medel och svår. Det gör att språkträningen lätt kan anpassas efter varje elevs förutsättningar. Artiklarna är också kopplade till en uppläsningsfunktion så att eleverna kan få artiklarna upplästa av en person som har det aktuella språket som sitt modersmål. På så sätt kan eleverna också träna hörförståelse och uttal.

Övningar

Till texterna finns övningar som dels testar läsförståelse, dels ger förslag på hur eleverna kan arbeta vidare med texten och dess innehåll. Det gör att E-språk enkelt kan kopplas samman med övriga aktiviteter och fokusområden på lektionerna.

Är du intresserad av E-språk?