Formida

Formida är ett smidigt digitalt verktyg för formativ bedömning. Med Formidas verktyg kan du som lärare enkelt ge elever utförlig återkoppling, allt anpassat till dina befintliga arbetsflöden.

Spara tid

Den återkoppling du ger eleven omvandlas automatiskt till statistik och analysunderlag som ger dig stöd för riktade insatser. bedömda moment sammanställs i en överblick som visar vilka delar av kursen som avklarats och vilka som återstår.

Tydligt

Med Formidas överskådliga digitala matriser blir syfte, centralt innehåll och kunskapskrav tydliga för både lärare, elever och föräldrar. Allt finns kvar att gå tillbaka till och utvecklingsområdena visualiseras för kollegor, elever och föräldrar.

Smidigt

Formida är lätt att använda, fungerar på alla plattformar och är integrerat med lösningar som G Suite for Education och Microsoft Office 365 for Education. Ditt material sparas säkert med känsliga data krypterade och du kan dela direkt med eleven.

Läs mer och beställ på www.formida.se

All försäljning och support av Formidas tjänster hanteras av NE.