Klarspråk

Klarspråk är en webbaserad utbildning. Utbildningen i klarspråk består av sex kurser där du lär dig att skriva enkelt och begripligt enligt språklagens riktlinjer för det offentliga språket.

Klarspråk för mottagarens och din egen skull

Klarspråk är att skriva för mottagaren. Vill man att någon ska förstå, agera eller reagera på en text så måste man tänka på hur och för vem man skriver. Att skriva svårt och invecklat kostar både tid och pengar – både för er och för andra.

Utbildningen

Klarspråksutbildningen består av sammanlagt sex kurser. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha gått igenom följande:

  • Vad läsarna tycker är enkelt och begripligt.
  • Hur man skriver klarspråk.
  • Vad man ska tänka på när man skriver olika sorters text. Hur man formulerar brev, e-post, beslut, rapporter och andra texter så att de blir både lästa och förstådda.
  • Klarspråk i sociala medier. Hur social får man vara?
  • Vad som är specifikt för arbetsplatser.
  • Hur man kan bedriva klarspråksarbete. Vi ger tips på hur man kan bedriva långsiktigt förändringsarbete. Lyssna till dem som har lyckats.

Kvalitetssäkrad kompetens

Vår klarspråksutbildning har en genomgående hög pedagogisk kvalitetsstämpel. Den har tagits fram i samarbete med språkkonsulter som har lång erfarenhet av att skriva och lära ut klarspråk.

Uppföljning och statistik

Den som är ansvarig för utbildningen hos er kan kontinuerligt följa upp såväl deltagande som resultat från kunskapstester med hjälp av lättöverskådlig statistik.

Med vår klarspråksutbildning effektiviserar ni era medarbetares kompetensutveckling samtidigt som vi minimerar era utbildningskostnader.

Är du intresserad av

Kontakta oss på foretag@ne.se eller 040-665 47 00 om du vill veta mer.

Kontakta oss