ORD

Hela vårt utbud av ordböcker

I oktober 2015 förvärvade vi Norstedts ordböcker men ränderna går aldrig ur. Det innebär att vi nu har ett ännu större utbud av högkvalitativa ordböcker på ett flertal språk såsom engelska, tyska, franska och spanska. I januari 2017 gör vi en nylansering av ord.se för både företagskunder och privatkunder.

NE:s stora svenska ordbok

Här hittar du uppgifter om hur ord stavas, böjs och uttalas, men även hur ordet definieras och vilken ordklass det har. Vidare får du annan språkrelaterad information som ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer och betydelsenyanser. Orden sätts också in i språkliga exempel, inte minst vanliga uttryck och idiom. Även ett ords historia beskrivs med när det första gången kan beläggas i svenskan.

NE:s arabiska ordbok

Vår arabiska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från arabiska som i dag finns på marknaden. Här får du tillgång till över 50 000 uppslagsord, 32 000 fraser och omkring 70 000 betydelser. Till stor hjälp för dem som inte har svenska som modersmål är att de svenska orden har uppgifter om genus (hus-et, katt-en) och böjning (man -nen, män, gå gick, gått) både i den svensk-arabiska delen och den arabisk-svenska delen.

Norstedts svenska synonymordbok

Till orden ges närliggande synonymer från skilda stilarter, vilket innebär att det finns en stor variation av synonymer och fraser som hjälper till att variera språket.

Norstedts engelska ordbok professionell

Norstedts engelska ordbok professionell är den mest omfattande ordboken till och från engelska som finns på marknaden. Kärnan är det moderna allmänspråket i svenskan och i den brittiska och amerikanska engelskan, men här finns även facktermer från ekonomi, IT, medicin, teknik, gastronomi, musik och sport. Den här ordboken finns som app.

Norstedts stora tyska ordbok

Norstedts stora tyska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från tyska som finns på marknaden. Här får du tillgång till gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Ordboken innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. Den här ordboken finns som app.

Norstedts stora franska ordbok

Norstedts stora franska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från franska som finns på marknaden. Här får du tillgång till gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Ordboken innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. Den här ordboken finns som app.

Norstedts stora spanska ordbok

Norstedts stora spanska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från spanska som finns på marknaden. Här får du tillgång till gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Ordboken innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. Den här ordboken finns som app.

Norstedts stora engelska ordbok

Kärnan i ordboken är det moderna allmänspråket men även en mängd fackbetonade ord och uttryck från olika områden redovisas. Användaren får tydliga uppgifter om konstruktion, prepositionsbruk, stilnivå m.m. Rikligt med exempel, både översatta och oöversatta, ger stöd vid valet av översättningar. Fullständigt uttal ges för samtliga uppslagsord i den engelsk-svenska delen.

Intresserad?

Är du intresserad av att få tillgång till några eller samtliga av våra ordböcker? Kontakta oss på
foretag@ne.se eller 040-665 47 00.

Kontakta oss