NE:s tryckta ordböcker

Ett behändigt verktyg för alla skeden i livet – från de första skolåren, via fortsatta studier, resor och äventyr – in i yrkeslivets specialiserade krav. Utforska katalogen och köp våra tryckta ordböcker hos våra samarbetspartners Adlibris och Bokus eller annan återförsäljare.

NE:s svenska ordbok

NE:s svenska ordbok innehåller cirka 72 000 svenska uppslagsord. Ordboken visar ordens betydelse, ordklass och böjning och ger exempel på sammansättningar och fraser. NE:s svenska ordbok har utarbetats av Språkdata vid Göteborgs universitet, i samarbete med förlaget.

Norstedts första svenska ordbok

Norstedts första svenska ordbok innehåller cirka 18 000 uppslagsord. Ordboken har en enklare uppställning än andra ordböcker och förklaringarna är alltid hela meningar där uppslagsordet upprepas. Enkla och tydliga exempel kompletterar förklaringarna och för flera hundra ord finns även illustrerande teckningar. Ordboken innehåller också information som man annars mest hittar i uppslagsböcker, till exempel fakta om länder och historiska händelser. Ordboken vänder sig i första hand till skolbarn.

NE:s svenska fickordbok

NE:s svenska fickordbok tar upp det svenska grundordförrådet och innehåller cirka 18 000 ord och fraser. Ordboken ger ordens betydelse, böjning och uttal samt många exempel på hur orden används. NE:s svenska fickordbok är lämplig för alla som lär sig svenska och är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana.

NE:s svenska synonymordbok

NE:s svenska synonymordbok är en guldgruva för alla som producerar text och vill variera sitt språk, till exempel författare, journalister, översättare, studenter och bloggare. Med synonymer menas ord som är olika till formen men har närliggande betydelser, till exempel använda – begagna, cellskräck – klaustrofobi, klocka – ur. Denna upplaga är kraftigt reviderad och omarbetad jämfört med den föregående. Synonymerna kommer inte bara från normalspråket utan även från vardagligt och ålderdomligt språk. Dessutom finns ett stort antal fraser upptagna och för dessa ges synonyma fraser.

Norstedts etymologiska ordbok

Norstedts etymologiska ordbok är den första nyskrivna etymologiska ordboken på svenska sedan 1960-talet. Ordboken härleder cirka 20 000 svenska ord tillbaka till deras ursprung. Ibland blir det en resa långt tillbaka i tiden och genom många språk, ibland är det fråga om nya ord. Ett ganska nytt ord är ciabatta som vi har hämtat från italienskan, och det betyder ”uttrampad sko”.

Svenskt språkbruk - Ordbok över konstruktioner och fraser

Svenskt språkbruk är en modern ordbok över konstruktioner och fraser i svenskan. Ordboken innehåller upplysningar om vad en mängd uttryck och fasta fraser betyder, hur vissa ord kan kombineras med varandra och i vilka sammanhang de normalt används. Användaren får också hjälp att hitta rätt preposition till ett specifikt uttryck. Konstruktionerna och fraserna följs av belysande exempel som är hämtade från autentiska texter.

Svensk skolordlista

Svensk skolordlista bygger på Svenska akademiens ordlista och innehåller cirka 35 000 ord och fraser. Ordboken visar ordens betydelse, ordklass och böjning. Svensk skolordlista är framtagen med tanke på skolan, men är utmärkt för alla som behöver en mindre men ändå innehållsrik svensk ordlista.

NE:s första engelska ordbok

NE:s första engelska ordbok är en engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok som innehåller cirka 33 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till barn och är rikt illustrerad. Uppställningen är enkel och pedagogisk med ett aktuellt ordförråd och ordboken innehåller ett stort antal språkexempel. Dessutom finns ett avsnitt med till exempel namnen på kända engelska och svenska barnböcker, seriefigurer med mera.

NE:s engelska fickordbok

NE:s engelska fickordbok är en engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för engelsktalande.

NE:s lilla engelska ordbok

NE:s lilla engelska ordbok är en lättanvänd engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok med det centrala ordförrådet i engelska. Boken innehåller cirka 70 000 ord och fraser med uttalsangivelser för alla engelska uppslagsord. I ordboken finns också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

NE:s stora engelska ordbok

NE:s stora engelska ordbok innehåller sammanlagt 154 000 ord och fraser som presenteras lättöverskådligt. Ordboken är avsedd för användare som lämnat det elementära stadiet bakom sig men ändå inte behöver de mest avancerade ordböckerna. Kärnan i ordboken är det moderna allmänspråket men även en mängd fackbetonade ord och uttryck från olika områden redovisas. Användaren får tydliga uppgifter om konstruktion, prepositionsbruk, stilnivå m.m. Rikligt med exempel, både översatta och oöversatta, ger stöd vid valet av översättningar. Fullständigt uttal ges för samtliga uppslagsord i den engelsk-svenska delen och i den svensk-engelska finns böjning till alla uppslagsord.

Norstedts engelsk-svenska ordbok - professionell

Norstedts engelsk-svenska ordbok – professionell är den största engelsk-svenska ordboken. Den innehåller sammanlagt cirka 138 000 ord och fraser. Ordboken är främst avsedd för avancerade användare inom arbetslivet och på universitet och högskolor. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska men den innehåller även en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser.

Norstedts svensk-engelska ordbok - professionell

Norstedts svensk-engelska ordbok – professionell är den största svensk-engelska ordboken. Den innehåller sammanlagt cirka 138 000 ord och fraser. Ordboken är främst avsedd för avancerade användare inom arbetslivet och på universitet och högskolor. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska men den innehåller även en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser.

Norstedts engelska ordbok – professionell (box)

Norstedts engelska ordbok – professionell i två band är den största engelsk-svenska/svensk-engelska ordboken. Den innehåller sammanlagt cirka 276 000 ord och fraser. Ordboken är främst avsedd för avancerade användare inom arbetslivet och på universitet och högskolor. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska men den innehåller även en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser.

Norstedts första tyska ordbok

Norstedts första tyska ordbok är en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 5 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, till exempel kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagarna med mera.

NE:s tyska fickordbok

NE:s tyska fickordbok är en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för tysktalande.

NE:s lilla tyska ordbok

NE:s lilla tyska ordbok är en lättanvänd tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 70 000 ord. Förutom det centrala ordförrådet i tyska innehåller ordboken också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

NE:s stora tyska ordbok

NE:s stora tyska ordbok är en aktuell och innehållsrik tysk-svensk/svensk-tysk ordbok. Den innehåller cirka 148 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser.

Norstedts första franska ordbok

Norstedts första franska ordbok är en fransk-svensk/svensk-fransk ordbok som innehåller cirka 5 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, till exempel kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagar med mera.

NE:s franska fickordbok

NE:s franska fickordbok är en fransk-svensk/svensk-fransk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för fransktalande.

NE:s lilla franska ordbok

NE:s lilla franska ordbok är en lättanvänd fransk-svensk/svensk-fransk ordbok med det centrala ordförrådet i franska. Boken innehåller cirka 70 000 ord och fraser med uttalsangivelser för alla franska uppslagsord. I ordboken finns också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

NE:s stora franska ordbok

NE:s stora franska ordbok innehåller cirka 154 000 ord och fraser och är därmed den största ordboken till och från franska på den svenska marknaden. Den är en vidareutveckling av Norstedts stora franska ordbok som har uppdaterats och utökats med 9 000 ord och fraser. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-franska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv eller verb försetts med böjningsuppgifter. Ordboken är ett oumbärligt verktyg för alla som arbetar med eller studerar franska eller som på annat sätt kommer i kontakt med det franska språket.

Norstedts första spanska ordbok

Norstedts första spanska ordbok är en spansk-svensk/svensk-spansk ordbok som innehåller cirka 5 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, till exempel kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagar med mera.

NE:s spanska fickordbok

NE:s spanska fickordbok är en spansk-svensk/svensk-spansk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för spansktalande.

NE:s lilla spanska ordbok

NE:s lilla spanska ordbok är en lättanvänd spansk-svensk/svensk-spansk ordbok med det centrala ordförrådet i spanska. Boken innehåller cirka 70 000 ord och fraser med uttalsangivelser för alla spanska uppslagsord. I ordboken finns också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

NE:s stora spanska ordbok

NE:s stora spanska ordbok innehåller cirka 134 000 ord och fraser och är därmed den största ordboken till och från spanska på den svenska marknaden. Den är en vidareutveckling av Norstedts stora spanska ordbok som har uppdaterats och utökats med 4 000 ord och fraser. Ordboken är ett oumbärligt verktyg för alla som i studierna, i arbetet eller på fritiden kommer i kontakt med det spanska språket.

NE:s stora italienska ordbok

NE:s stora italienska ordbok är en aktuell och innehållsrik italiensk-svensk/svensk-italiensk ordbok. I den nya upplagan från 2017 har ett stort antal tillägg och förbättringar gjorts. Ordboken innehåller cirka 121 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk och från vardagligt till formellt. Ett stort antal fraser hjälper användaren att välja den bästa översättningen. Dessutom ges uppgifter om konstruktion, stilnivå, prepositionsbruk och de italienska ordens böjning.

NE:s italienska fickordbok

NE:s italienska fickordbok är en italiensk-svensk/svensk-italiensk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för italiensktalande.

NE:s ryska fickordbok

NE:s ryska fickordbok är en rysk-svensk/svensk-rysk ordbok som innehåller cirka 34 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om det ryska alfabetet och ryskt uttal.

Norstedts stora ryska ordbok

Norstedts stora ryska ordbok är en aktuell och innehållsrik rysk-svensk/svensk-rysk ordbok. Den innehåller cirka 144 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik samt ett avsnitt om det ryska alfabetet och ryskt uttal. Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för ryskspråkiga användare.

NE:s latinsk-svenska ordbok

NE:s latinsk-svenska ordbok innehåller cirka 30 000 ord och fraser och är ett självklart val för alla som studerar latin eller på annat sätt kommer i kontakt med det latinska språket. Den nya upplagan från 2016 har fått en ny och tydligare typografisk form. Nytt är också att alla uppslagsord är fullt utskrivna. Dessutom har vokalkvantiteten i uppslagsorden reviderats och ett antal andra smärre korrigeringar gjorts.

NE:s svensk-latinska ordbok

NE:s svensk-latinska ordbok, med cirka 28 000 ord och fraser, dokumenterar vår tids latin. Mottot är ”omnia dici Latin epossint”, allt ska kunna sägas på latin. I denna ordbok hittar man de klassiska orden, men också nyheter som blogg, Eurovision, höjdskräck, kreditupplysning, ljudbok och spam.

NE:s polska ordbok

NE:s polska ordbok är en polsk-svensk/svensk-polsk ordbok med cirka 45 000 ord och fraser. Ordboken innehåller ett aktuellt basordförråd, men också termer från områden som teknik, handel, sport och turism. I ordboken hittar man även uppgifter om polskt och svenskt uttal, listor över vanliga förkortningar och geografiska namn med mera.

NE:s portugisiska fickordbok

NE:s portugisiska fickordbok är en portugisisk-svensk/svensk-portugisisk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en minigrammatik samt ett avsnitt om portugisiskt uttal.

NE:s danska fickordbok

NE:s danska fickordbok är en dansk-svensk/svensk-dansk ordbok som innehåller cirka 28 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser samt en minigrammatik. På pärmens insida finns en lista över de danska räkneorden.

Norstedts dansk-svenska ordbok

Norstedts dansk-svenska ordbok innehåller cirka 50 000 ord och fraser och är ett standardverk för alla som vill förstå danska i tal och skrift. I ordboken redovisas både uttal och böjning, och i en särskild lista ges uttal för ett antal vanliga person- och ortnamn. Huvudvikten ligger på det allmänna ordförrådet, men vissa facktermer från olika områden har tagits med.

NE:s norska fickordbok

NE:s norska fickordbok är en norsk-svensk/svensk-norsk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse med mera.

Norstedts nederländska fickordbok

Norstedts nederländska fickordbok är en nederländsk-svensk/svensk-nederländsk ordbok som innehåller cirka 20 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse med mera.

Norstedts svensk-nederländska ordbok

Norstedts svensk-nederländska ordbok är en aktuell och innehållsrik ordbok med cirka 100 000 ord och fraser. Ordboken speglar det moderna allmänspråket och innehåller ord från olika stilnivåer, fackspråk och kulturspecifika ord och uttryck. Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för nederländskspråkiga användare.

Norstedts baltiska ordbok

Norstedts baltiska ordbok är en enkel och lättillgänglig ordbok som underlättar vid kontakter med de baltiska länderna. Här finns ett aktuellt ordförråd på estniska, lettiska och litauiska samt ordens svenska motsvarigheter. Den tydliga uppställningen i spaltform gör det lätt att gå mellan de fyra språken i alla kombinationer.

NE:s grekiska ordbok

NE:s grekiska ordbok är en aktuell grekisk-svensk/svensk-grekisk ordbok med cirka 40 000 ord och fraser. Nygrekiska är det språkvetenskapligt korrekta namnet på det språk som talas i det moderna Grekland – men i dagligt tal brukar man säga grekiska. Ordboken innehåller även översikter över grammatik och uttal i både svenska och grekiska.

Norstedts kinesisk-svenska ordbok

Det här är den första omfattande kinesisk-svenska ordboken som har getts ut i Sverige. Den är ett modernt och innehållsrikt standardverk som omfattar cirka 58 000 uppslagsord och fraser. Ordboken innehåller ett aktuellt allmänspråkligt ordförråd med ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifika och äldre ord och geografiska namn är också medtagna. Ordboken presenterar överskådligt och lättfattligt ett rikhaltigt kinesiskt ordförråd med korrekta och idiomatiskt träffande svenska översättningar.

Arabisk bildordbok

Den nya upplagan av Arabisk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med arabisk översättning, samt cirka 5 500 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och arabiska gör det enkelt att hitta i boken. Arabisk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Dansk bildordbok

Dansk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med dansk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och danska gör det enkelt att hitta i boken. Dansk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Engelsk bildordbok

Den nya upplagan av Engelsk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med engelsk översättning, samt cirka 5 500 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och engelska gör det enkelt att hitta i boken. Engelsk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Fransk bildordbok

Fransk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med fransk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och franska gör det enkelt att hitta i boken. Fransk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella

Italiensk bildordbok

Italiensk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med italiensk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och italienska gör det enkelt att hitta i boken. Italiensk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Norsk bildordbok

Norsk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med norsk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och norska gör det enkelt att hitta i boken. Norsk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Rysk bildordbok

Den nya, helt uppdaterade upplagan av Rysk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet som ger mycket mer än en vanlig ordlista. Här finns cirka 20 000 ryska ord och termer med svensk översättning. Rysk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, t.ex. mat, kläder, kommunikation och samhälle. Svenskt och ryskt register och omkring 5 500 illustrationer gör den till en suverän kunskapskälla och en inspirerande blädderbok. Boken fungerar utmärkt för rysktalande som vill veta vad ett föremål heter på svenska och ordboken kan med fördel användas i undervisning på olika nivåer.

Spansk bildordbok

Den nya upplagan av Spansk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med spansk översättning, samt cirka 5 500 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och spanska gör det enkelt att hitta i boken. Spansk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Turkisk bildordbok

Turkisk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med turkisk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och turkiska gör det enkelt att hitta i boken. Turkisk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Tysk bildordbok

Tysk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med tysk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och tyska gör det enkelt att hitta i boken. Tysk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

En arbetsdag i skriftsamhället - ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken

AV: ANNA-MALIN KARLSSON
BOKSERIE: SPRÅKRÅDET
En arbetsdag i skriftsamhället handlar om hur och hur mycket man läser och skriver i yrken som traditionellt inte har ansetts skriftspråksbundna, t.ex. chaufförer, byggnadssnickare, butiksbiträden och undersköterskor.
Det är en populärt skriven forskningsrapport som riktar sig till exempelvis personalutbildare, fackligt verksamma, språkforskare och sociologer.

Från ett språk till ett annat

AV: SPRÅKRÅDET
BOKSERIE: SPRÅKRÅDET (DEL 15)
Över en miljon personer i Sverige har i dag ett annat modersmål än svenska och antalet ökar. Därmed ökar också behovet av översättning och tolkning. Samtidigt är bristen på auktoriserade tolkar och översättare ett problem,t.ex. inom sjukvården och rättsväsendet, och i vissa språk saknas helt tolkar och översättare. Vad innebär detta för myndigheter och kommuner? Och vad får det för konsekvenser för individen? Uppfyller översatta myndighetstexterspråklagens krav? Hur påverkar arbetsvillkoren kvaliteten på tolkning och översättning?
Från ett språk till ett annat är en lägesrapport där ett trettiotal tolkar, översättare, forskare, utbildare, stat­liga tjänstemän och representanter för intresseorganisationer behandlar olika aspekter av översättning och tolkning.

Jämställt språk

AV: KARIN MILLES
BOKSERIE: SPRÅKRÅDET
Språket kan användas för att förtrycka och ge utlopp för könsfördomar. Men det kan också vara ett redskap för jämställdhet. Ska vi skriva Bästa kund! eller Bäste kund!, skådespelare och skådespelerskor eller kvinnliga och manliga skådespelare? Hur får vi män och kvinnor lika synliga i våra texter? Hur ser vi till att de kommer till tals lika mycket på möten och i arbetsplatssamtal? Hur ska vi se på tonåringarnas könsnedsättande ordval?
Språkrådets lilla bok Jämställt språk ger råd och rekommendationer.

Myndigheterna har ordet

AV: CATHARINA NYSTRÖM HÖÖG, HEDDA SÖDERLUNDH, MARIE SÖRLIN
BOKSERIE: SKRIFTER UTGIVNA AV SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN
Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter?
I Myndigheterna har ordet har ordet presenteras undersökningar av texter och skrivande. Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? Med hjälp av exempel från några stora myndigheter får vi en inblick i förutsättningarna för skrivande och i hur arbetet går till.
Boken vänder sig främst till skribenter på myndigheter, i kommuner och andra offentliga organ men också till språkforskare och andra som ur ett vetenskapligt perspektiv är intresserade av myndigheters kommunikation.

Myter och sanningar om läsning

AV: JANA HOLSANOVA
De texter vi möter i dag består ofta av många olika element: löptext, rubriker, bilder, bildtexter, listor, citat, diagram, grafer etc. Layouten är komplex och består av en kombination av språk, bilder och andra grafiska medel.
Det blir också allt vanligare att vi hämtar information från olika källor på nätet. Men vi vet fortfarande mycket lite om hur läsningen går till, och hur läsare navigerar i tryckta och digitala texter.
För att följa läsprocessen i detalj har Jana Holšánová använt sig av en tvärvetenskapliga metod som kombinerar avancerad mätteknik (ögonrörelsemätning) med intervjuer och enkäter. Resultaten av hennes forskning presenteras i boken. Den innehåller också konkreta rekommendationer för utformning av tryckta och digitala dokument som består av språk, bilder och andra grafiska medel.

Tekniken bakom språket

AV: RICHARD DOMEIJ
BOKSERIE: SPRÅKRÅDET
Vi omges av språkteknik av skilda slag: stavningskontroller, maskinöversättning, röststyrda tjänster, digitala ordböcker, kommunikation via chatt, sms och andra moderna medieformer. Den här antologin beskriver den mer eller mindre dolda tekniken bakom språket och tar upp frågor som: Hur påverkar IT språk och språkanvändning, till exempel ungdomars skrivande på nätet? Vilken samhällelig och demokratisk betydelse har tekniken för att göra information tillgänglig för alla?

Krångelspråk blir klarspråk

AV: MARIA SUNDIN, BARBRO EHRENBERG-SUNDIN
BOKSERIE: SPRÅKRÅDET
Det offentliga språket i Sverige har förändrats på ett genomgripande sätt de senaste decennierna. På 1970-talet påbörjades arbetet med att modernisera författningsspråket och begreppet klarspråk skapades. Klarspråk står för klara och tydliga myndighetstexter, skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Arbetet har drivits på av riksdag och regering tillsammans med språkvetare, jurister, journalister, myndigheter och kommuner. I Krångelspråk blir klarspråk berättas det svenska klarspråksarbetets långa historia.
Nya medier och nya krav på tillgänglighet innebär nya utmaningar. I boken diskuteras hur det framtida klarspråksarbetet kan bedrivas och vilken forskning som behövs.

Handbok i engelska från A till Ö

AV: JAN SVARTVIK, RIKARD SVARTVIK
Den som vill uttrycka sig på engelska stöter förr eller senare på svårigheter. Hur ska man egentligen inleda brev till ett företag? Hur ger man en komplimang utan att låta sliskig? Och hur sjutton ska man uttala 3×8=24?
För alla frustrerade som förgäves har letat i ordböcker och grammatikböcker efter svaren på knepiga och angelägna språkfrågor är Handbok i engelska från A till Ö rena guldgruvan. Här finns svaren, och man får dessutom reda på mycket som man inte ens visste om att man borde känna till.

Handbok i svenska som andraspråk

AV: CLAES GARLÉN, GUNLÖG SUNDBERG
BOKSERIE: SPRÅKRÅDET
Handbok i svenska som andraspråk är en helt ny typ av bok för den som inte har svenska som modersmål men ändå kan en hel del svenska. Här får man exempel, råd och regler för språk och kommunikation i arbetsliv, studier och samhällsliv. Boken kan användas för självstudier, som uppslagsbok och i undervisning.
Handbok i svenska som andraspråk består av två delar. Den första delen är en handbok som tar upp viktiga texttyper och ger konkret vägledning genom olika kommunikationssituationer i tal och skrift. Den andra delen är en alfabetisk uppslagsbok som behandlar vanliga svårigheter i tal och skrift för den som använder svenska som andraspråk.

Latinska citat

AV: EBBE VILBORG
Intresset för latin är stort i dag. I denna citatsamling finns många välkända citat, men även ett stort antal mindre kända, som även de blivit bevingade genom den välformulerade tankeskärpa som de ger uttryck för.
Det har gått mer än femtonhundra år sedan romarriket föll, och världen är på många sätt helt annorlunda idag. Men människan är sig lik. De frågor om liv och död, kärlek och sorg, krig och fred, dårskap och visdom som de gamla romarna grubblade över är lika aktuella för dagens “homo telephonicus”.
Gamla sanningar och eviga visdomar uttrycks i de latinska citat och sentenser som är en del av allas vårt kulturarv. Även den som inte tror sig kunna ett ord latin känner igen mycket av det man hittar i denna bok.

SAOL och tidens flykt

AV: MARTIN GELLERSTAM
Svenska Akademiens ordlista har en särställning bland de ordböcker som ges ut i Sverige. Det finns ett exemplar i många svenska hem, och varje ny upplaga väcker stor uppmärksamhet.
Framför allt reagerar människor över urvalet av ord. Nytillkomna ord väcker ibland förundran och ilska, och de ord som strukits kan sörjas som vore de fullständigt raderade ur svenska språket. Detta speglar tydligt den spridda (miss)uppfattningen att SAOL är ett facit över svenska språket och innehåller alla svenska ord. Sanningen är förstås att svenskan innehåller oändligt många fler ord än de 125 000 som finns med i SAOL.
Följ med på en intressant resa genom ordlistans historia – den är ju också svenska språkets historia – och läs om arbetet bakom en av Sveriges mest lästa böcker.

Språkriktighetsboken

AV: SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN
BOKSERIE: SKRIFTER UTGIVNA AV SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN (DEL 93)
Språkriktighetsboken är en modern, utförlig och resonerande handbok i språkriktighetsfrågor. Den tar upp de vanligaste och viktigaste språkriktighetsfrågorna i svenskan. Här hittar man moderna klassiker som valet mellan större än mig eller större än jag; före eller innan, sin eller hans. Men också nyare språkriktighetsfrågor tas upp, till exempel ofullständiga meningar, kommer att resa eller kommer resa, könsneutrala pronomen och satsradningar.
Språkriktighetsboken ger rekommendationer om hur man lämpligen formulerar sig, men rymmer också en utförlig diskussion kring varje språkriktighetsfråga.
Boken vänder sig till lärare, studenter, informatörer, journalister, redaktörer – ja, till alla som arbetar aktivt med svenskt skriftspråk. Boken är också lämplig som kursbok på universitetens grundkurser i svenska.

Svenska språknämndens uttalsordbok

AV: SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN
Svenska språknämndens uttalsordbok är en ordbok för alla som behöver upplysningar om vad som är svenska standarduttal. Ordboken är rekommenderande, dvs. Användaren hittar uppgifter om vilka uttal som är lämpliga i nutida svenska. Uttalsuppgifterna anges med det internationella fonetiska alfabet, IPA.

Svensk-engelsk fackordbok (Gullberg)

“Gullberg” är något av ett varumärke, och en mans livsverk. Den tredje upplagan är efterlängtad av professionella användare: översättare, tolkar, specialister inom teknik, näringsliv och förvaltning.

Ingvar E. Gullbergs Svensk-engelska fackordbok är en guldgruva som täcker flera hundra olika fackområden och innehåller “allt man inte hittar någon annanstans” – och mycket mer.

Första upplagan kom ut 1964 och var ett pionjärarbete, både med sitt omfång och sin spännvidd över många områden. Andra upplagan, som kom ut 1977, var utökad med ett supplement. Den har dock länge varit slut på förlaget, vilket har orsakat väntelistor på antikvariat över hela landet. Arbetat på den tredje upplagan har utförts av Norstedts Ordbok i samråd med Ingvar Gullberg och har tagit omkring fem år. Tredje upplagan av ordboken har utökats med ca 25 000 nya ord, samtidigt som andra upplagans supplement inarbetats i huvudtexten.

Ordboken innehåller nu drygt 200 000 ord och fraser, samt över 300 000 översättningar. Den består av totalt ca 2 300 sidor fördelade på två volymer, förpackade i en box.

Business - Engelsk-svensk-engelsk

Dagens affärs- och näringsliv är mångskiftande och för med sig krav på ett stort ordförråd. Denna bok hjälper till med en mängd aspekter: kontoret, börsen, bankväsen, handel, bokföring osv. Ordboken innehåller ca 18 000 ord och fraser ur brittisk och amerikansk affärsengelska, förklarade och definierade på okomplicerad engelska. Man kan också välja att gå från svenska till engelska via 7 000 svenska uppslagsord. För att användaren snabbt ska hitta rätt ord är det som vanligen är två ordboksdelar samsorterat – alltså ingen risk att man letar i fel del.