Ordböcker

Svensk och engelsk ordbok

Våra stora ordböcker i svenska och engelska tillhör Sveriges främsta och mest omfattande.

Svensk ordbok

Här hittar du uppgifter om hur ord stavas, böjs och uttalas, men även hur ordet definieras och vilken ordklass det har. Vidare får du reda på annan språkrelaterad information som ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer, betydelserelationer och betydelsenyanser. Orden sätts också in i språkliga exempel, inte minst vanliga uttryck och idiom. Även ett ords historia beskrivs med när det första gången kan beläggas i svenskan.

 

Engelsk ordbok

I din prenumeration på NE.se ingår också professionella engelska ordboken. Förutom uppslagsordens uttal, ordklass, böjning och konstruktion innehåller den engelska ordboken en riklig mängd uttryck och fraser. Därutöver finns upplysningar om stilnivå, exempelvis vardaglig, slang eller litterär, liksom en mängd olika fackområden, såsom botanik, ekonomi, juridik och medicin.

Ordbokens tonvikt ligger på brittisk och amerikansk engelska, men även australisk, skotsk och irländsk engelska är representerad i denna ordbok som speglar engelskans ställning som vår tids världsspråk.

 

Nyfiken?