Uppslagsverket

Världens klimat

Nu är Världens klimat här! En ny tjänst för högstadiet och gymnasiet som ger eleven de bästa förutsättningarna för att djupdyka i klimatfrågan.

Aktuellt och angeläget

 Unik tjänst om ett brännande aktuellt ämne.

Kvalitetssäkrat innehåll

Framtaget av några av Sveriges främsta klimatforskare.

Enkelt att använda

Komplett lärarstöd för enklare undervisning.

Kunskapen du behöver om klimatet - samlat i ett paket

I takt med allvaret i klimatfrågan ökar behovet av klimatinsatser och åtgärder från samhällets och politikens sida. Samtidigt ser vi hur klimatengagemanget ökar, inte minst bland unga. Kunskap om vad som görs och vad som kan göras är avgörande för att rusta oss för att hantera klimatförändringarna, men också för att kunna följa och ta aktiv del i klimatdebatten.

Världens klimat ger dig bland annat:

  • Populärvetenskapliga beskrivningar av det komplexa klimatsystemet och den pågående klimatförändringen
  • Nödvändiga åtgärder som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen.
  • Mängder av infografik, filmer, animeringar och NE-artiklar som underlättar elevens inlärning.
  • Komplett lärarstöd för enklare undervisning.

Kvalitetssäkrat av Sveriges främsta experter

Världens klimat är en tjänst som är författad av två av Sveriges mest meriterade och internationellt erkända klimatforskare, Markku Rummukainen, professor i klimatologi i Lund och Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel, och Roger Hildingsson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och forskningscentret BECC. Ett kvitto för dig på att innehållet är kvalitetssäkrat och uppdaterat.

Nyfiken att prova?

Världens klimat ingår i vårt ordinarie utbud av kunskapstjänster och digitala läromedel.
Är du inte kund men intresserad av att prova Världens klimat i din undervisning? Kontakta oss för gratis provperiod för din klass eller skola.