Uppslagsverket

Uppslagsverket Privat

Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet.

Tillförlitligt

Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Redaktionen ser till att materialet håller hög klass, både språkligt och innehållsmässigt. Fakta uppdateras kontinuerligt och nya uppslagsord läggs fortlöpande till. Det gör uppslagsverket till en aktuell och tillförlitlig källa i dagens enorma informationsutbud.

Vi ser gärna att du använder texterna i uppslagsverket och NE som källa. För mer information om kopiering och upphovsrätt, läs här.

Många ämnesområden

Uppslagsverket utgörs av artiklar inom sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk. Vill du veta vad kvantfysik är, hur feminismen växte fram eller vad som orsakade första världskriget? Svaren finns i vårt uppslagsverk.

Anpassade artiklar

Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt.

Rikt bildmaterial

Vårt uppslagsverk innehåller ett rikt bildmaterial med fotografier, illustrationer, diagram och kartor. Allt material har valts ut och granskats av vår redaktion.

Hur det får användas kan du läsa om här.

Är du intresserad av Uppslagsverket?