1. Åsunden

  Åsunden, sjö i Västergötland; 34 km 2.
 2. Sten Sture

  Sture, Sten, d.y., född 1492 eller 1493, död 3 eller 5 februari 1520, riksföreståndare från 1512; jämför släktartikel Sture.
 3. Åsunden

  Åsunden, sjö i Östergötland; 56 km 2.
 4. Åsunden

  Åsunden, församling i Göteborgs stift, Ulricehamns kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 4 431 invånare (2016).

 5. Kinda kanal

  Kinda kanal, vattenled i södra Östergötland; 80 km lång, varav 27 km grävd kanal.
 6. Kinda

  Kinda, kommun i Östergötland (Östergötlands län).

 7. Stångån

  Stångån, å i nordöstra Götaland; 185 km lång.
 8. Södra Åsunda

  Södra Åsunda, f.d. församling i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län).
 9. Åsunda härad

  Åsunda härad, område i Uppland, beläget strax väster om Enköping.
 10. Motala ström

  Motala ström, vattendrag i Götaland; ca 100 km långt.