1. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 2. människans utveckling

  människans utveckling, människans evolution från den tidpunkt då våra förfäder skildes från förfäderna till våra närmsta nu levande släktingar, schimpanserna.

 3. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 4. Kamerun

  Kamerun, stat i Centralafrika.

 5. Aloë vera

  Aloë vera, synonym Aloë abyssinica, Aloë barbadensis, Aloë vulgaris och Aloë perfoliata var. vera, art i familjen grästrädsväxter.
 6. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 7. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.
 8. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 9. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 10. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.