1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 2. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 3. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 4. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 5. Brittiska imperiet

  Brittiska imperiet, engelska The British Empire, ett världsomspännande system av kolonier och erövrade, annekterade eller genom fördrag förvärvade områden, som under loppet av tre århundraden fram till 1919 fördes in under den brittiska kronan och brittisk administration och som därefter stegvis upplösts.
 6. fysisk antropologi

  fysisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö.
 7. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 8. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 9. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 10. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.