1. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 2. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 3. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 4. herdefolk

  he`rdefolk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: herde--folk-et
  Svensk ordbok
 5. myrra

  myrra [myr`a el. myr´a] subst. ~n ORDLED: myrr-an
  Svensk ordbok