1. arbetsförmedling

  arbetsförmedling, att hjälpa arbetssökande att få anställning och arbetsgivare att få personal.
 2. sanitär

  sanitär, som har att göra med hygien.
 3. ansvarsförpliktelse

  ansvarsförpliktelse, att en person ansvarar för att vissa förhållanden föreligger eller förelåg vid en viss tidpunkt, t.ex. att en person är solvent och kommer att betala sin skuld.
 4. lathet

  lathet, det att vara lat, lättja.
 5. forst

  forst-, som har att göra med skog.
 6. platt

  platt, färdigbehandlat runt myntämne, klart att präglas.
 7. ansvarsförbindelse

  ansvarsförbindelse, utfästelse av någon att bära det juridiska ansvaret för att ett visst förhållande föreligger eller att en viss händelse kommer att inträffa, t.ex. en borgensförbindelse.
 8. aggressivitet

  aggressivitet, benägenhet att reagera med aggression.
 9. inkommensurabilitet

  inkommensurabilitet, inom matematiken det att vara inkommensurabel.
 10. hypokondrisk

  hypokondrisk, som har att göra med hypokondri.