1. benådning

  benådning, beslut av regeringen att bevilja nåd.
 2. köldhärdighet

  köldhärdighet, förmåga att undgå köldskada, se härdighet.
 3. lotsplikt

  lotsplikt, lotstvång , skyldighet att anlita lots.
 4. bötfälla

  bötfälla, att döma någon till böter.
 5. embryonal

  embryonal, som har att göra med embryon.
 6. myntningsrättighet

  myntningsrättighet, rätt att utge mynt, se myntregale.
 7. genital

  genital, som har att göra med genitalierna.
 8. glasera

  glasera, att förse ett livsmedel med glasyr.
 9. teatercensur

  teatercensur, förhandsgranskning av för offentligt uppförande avsedda dramatiska verk.
 10. kemiska tecken

  kemiska tecken, benämning på de atomsymboler i form av bokstavsbeteckningar som används i kemisk notation, och i kemiska formler representerar en för varje grundämne karakteristisk massa.