1. kärna

  kärna, smörkärna , redskap för tillverkning av smör.
 2. kemisk formel

  kemisk formel, en formel av kemiska tecken, som anger ett kemiskt ämnes atomsammansättning.
 3. bigning

  bigning, att göra bigar, se big.
 4. diplomatisk

  diplomatisk, som har att göra med diplomati.
 5. urininkontinens

  urininkontinens, oförmåga att hålla urinen, se inkontinens.
 6. Regeringskansliet

  Regeringskansliet, i dagligt tal ofta Kanslihuset, regeringens stabsorgan som biträder vid planering och samordning av regeringspolitiken samt bereder regeringsärendena.

 7. conservans

  conservans (lat., ’bevarande’), tillsats till läkemedelsberedningar för att förhindra att de förstörs av t.ex. bakterier.
 8. artskydd

  artskydd är olika sätt att skydda vilda djurarter och växtarter så att de inte blir utrotade.
 9. primärsutur

  primärsutur, kirurgisk söm som anläggs för att sluta ett sår i anslutning till att detta uppkommit.
 10. importlicens

  importlicens, dokument som krävs för att få tillstånd att importera vissa varor, t.ex. fiskprodukter.