1. flöjling

  flöjling, att ställa in bladvinkeln på en propeller så att den varken driver eller bromsar.
 2. negativ avtalsbindning

  negativ avtalsbindning, metod som syftar till att åstadkomma avtalsbundenhet utan att den som erbjuds att ingå avtal uttryckligen behöver ge sitt samtycke.
 3. avbröstning

  avbröstning innebär att en artilleripjäs lösgörs från sitt dragfordon så att den kan göras eldberedd.
 4. flamfasthet

  flamfasthet, förmåga hos en produkt att tåla flammor utan att skadas.
 5. mun-till-munandning

  mun-till-munandning, metod att hjälpa en medvetslös person att andas.
 6. negligera

  negligera är att strunta i någon eller något.
 7. konspirera

  konspirera är att delta i en konspiration, där man alltså i hemlighet planerar att skada andra.
 8. djävulsdyrkan

  djävulsdyrkan är att tillbe eller att stå i förbund med djävulen, se satanism.
 9. trimtank

  trimtank, barlasttank enbart avsedd att användas för att trimma ett fartyg.
 10. svetsbarhet

  svetsbarhet, ett materials förmåga att tåla svetsning utan att spricka eller försämras på annat sätt.