1. vika

  1vi`ka verb vek, vikit el. vikt, viken el. vikt, vikna el. vikta, pres. viker ORDLED: vik-er SUBST.: vikande, vikning
  Svensk ordbok
 2. kort

  1kort [kårt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 3. stycke

  styck`e subst. ~t ~n ORDLED: styck-et
  Svensk ordbok
 4. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok
 6. eld

  eld subst. ~en ~ar ORDLED: eld-en
  Svensk ordbok
 7. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok