1. ägare

  ä`gare subst. ~n äv. ägarn, plur. ~, best. plur. ägarna ORDLED: äg-ar-en
  Svensk ordbok
 2. lagfaren ägare

  lagfaren ägare, den person som fått sitt förvärv av en fastighet registrerat hos inskrivningsmyndigheten.
 3. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 4. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet.

 5. Balder

  Balder är en av gudarna i fornnordisk religion.
 6. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 7. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 8. pyramid

  pyramid, antik grekisk benämning på en typ av fornegyptiska, främst kungliga gravmonument, komponenter i byggnadskomplex bestående av ett daltempel i öster, en processionsgång västerut till ett pyramidtempel vid foten av själva pyramiden.
 9. kapitalist

  kapitalist, kapitalägare, ägare av produktionsmedlen i form av kapital.
 10. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.