1. Buchenwald

  Buchenwald, ett av de första och största nationalsocialistiska koncentrationslägren, beläget ca 7 km nordväst om Weimar, Tyskland.

 2. Margareta

  Margareta (ursprungligen Margaret), 1882–1920, svensk kronprinsessa, dotter till hertig Arthur av Connaught, brittisk fältmarskalk, och prinsessan Louise Margarethe av Preussen.
 3. nyhet

  nyhet, offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd.
 4. Gucci

  Gucci, italienskt designföretag, grundat 1921 i Florens av Guccio Gucci ( 1881–1953), ursprungligen sadelmakeri och tillverkare av exklusiva läderprodukter till den italienska aristokratin.
 5. Facit AB

  Facit AB, tillverkare av kontorsmaskiner.
 6. Tartuffe

  Tartuffe, komiskt drama av den franske dramatikern Molière.

 7. gladiator

  gladiator, fäktare, yrkeskämpe, under antiken benämning på kombattant i gladiatorspel.
 8. ansvarig utgivare

  ansvarig utgivare, egentligen utgivare, den befattningshavare som enligt tryckfrihetsförordningen tar hela det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning eller tidskrift.
 9. servitut

  servitut, ett rättsförhållande där den härskande fastighetens ägare har rätt att på visst sätt använda den tjänande fastigheten (en form av bruksrätt).
 10. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.