1. vindikation

  vindikation, juridisk term för att någon fråntas äganderätten till ett föremål, t.ex. att efter köp av ett föremål från annan än ägaren nödgas avstå detta till rätte ägaren.
 2. Jack Black

  Black, John (Jack), född 1969, amerikansk skådespelare, producent och musiker.

 3. socialisering

  socialisering, överförande av egendom från privat till statlig eller offentlig ägo.
 4. Alexander Roslin

  Roslin, Alexander, 1718–93, målare.

 5. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 6. Christian Dior

  Dior, Christian, 1905–57, fransk modekreatör.
 7. Avicii Arena

  Avicii Arena, till 2021 Globen (egentligen Ericsson Globe), ursprungligen Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.

 8. redovisning

  redovisning, det att redovisa; metod för att informera om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden.

 9. Sagan om hästen

  Sagan om hästen, satirisk berättelse av Olof von Dalin, utgiven 1740.

 10. avfall

  avfall, föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.