1. Rupert Murdoch

  Murdoch, Rupert, född 1931, australisk-amerikansk medieföretagare; huvuddelägare av och ledare för News Corp och 21st Century Fox, två världsomspännande mångmiljardkoncerner av tidningar, radio- och TV-bolag, främst inriktade på underhållning.
 2. rarkning

  rarkning, renskiljning, det att skilja renarna i en sammanblandad hjord efter de olika ägarna.
 3. häradsallmänning

  häradsallmänning, ostyckat jordområde som tillhör ägarna av de fastigheter inom ett härad vilka är satta i mantal eller med vilka är förenad rätt till delaktighet i allmänning.
 4. ansvarsgenombrott

  ansvarsgenombrott, betalningsansvar som kan åläggas ägarna till t.ex. ett aktiebolag (juridisk person) för bolagets skulder trots att ansvaret för skulderna i princip vilar på bolaget.
 5. utdelning

  utdelning, betalning till ägarna av aktier i ett aktiebolag om ordinarie bolagsstämma, sedan balansräkningen för föregående räkenskapsår har fastställts, beslutar om vinstutdelning.
 6. balanserad vinst

  balanserad vinst, den vinst som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening redovisat och erlagt skatt för, men inte delat ut till ägarna.
 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 8. Snälltåget

  Snälltåget, produktnamn på ett resandetåg som körs av Transdev Sverige AB.

 9. Peter Hall

  Hall, Sir Peter, 1930–2017, brittisk teaterman.

 10. Timbro

  Timbro, tankesmedja och bokförlag, Stockholm, grundat 1978 och ägt av Stiftelsen Fritt Näringsliv.