1. åldringsvård

  åldringsvård, tidigare använd benämning på äldreomsorg.
 2. pedagogik

  pedagogik är ett ämne där man studerar sådant som har att göra med uppfostran och undervisning.
 3. patient

  patient, person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad.
 4. social omsorg

  social omsorg, samlingsbenämning på kommunal barnomsorg samt social service, vilken omfattar kommunal äldre- och handikappomsorg.
 5. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 6. hemtjänstassistent

  hemtjänstassistent, befattningshavare med utbildning inom social omsorg eller motsvarande, som är arbetsledare för hemtjänstpersonalen inom kommunernas äldreomsorg.
 7. HSB

  HSB, ursprungligen förkortning för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning.
 8. äldreomsorg

  äl`dreomsorg subst. ~en ORDLED: äld-re--om-sorg-en
  Svensk ordbok
 9. Sara Beischer

  Beischer, Sara, född Svensson 1983, författare, syster till Martin Svensson.
 10. allmänmedicin

  allmänmedicin, kunskapsområde inom medicinen och medicinsk specialitet.