1. sjukhem

  sjukhem, inrättning inom äldreomsorgen, fristående från sjukhusen och placerad ute i kommunerna.
 2. vård- och omsorgsprogrammet

  vård- och omsorgsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som riktar sig till elever som vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken.
 3. Nikanor Teratologen

  Nikanor Teratologen, pseudonym för Niclas Lundkvist, född 1964, författare.
 4. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 5. distriktssköterska

  distriktssköterska, legitimerad sjuksköterska med minst ett års specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård, vilken ger behörighet för arbete inom primärvård och elevhälsa.
 6. allmänmedicin

  allmänmedicin, kunskapsområde inom medicinen och medicinsk specialitet.
 7. UNRWA

  UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

 8. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.