1. hemtjänst

  hemtjänst, social hemhjälp, en form av bistånd som åligger kommunerna enligt socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 4, paragraf 1.
 2. dagcenter

  dagcenter, verksamhet inom socialtjänst och sjukvård, bedriven under öppna former på dag- men också kvällstid, till skillnad från institutionernas vård dygnet runt.

 3. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 4. Vårdföretagarna

  Vårdföretagarna, arbetsgivar- och intresseorganisation för företag som bedriver verksamhet inom vård och omsorg i icke-offentlig regi.
 5. dagcentral för pensionärer

  dagcentral för pensionärer, en typ av institution som upprättades i ökad takt av landets kommuner från slutet av 1960-talet och numera finns i flertalet kommuner.
 6. social servicelinje

  social servicelinje, tidigare tvåårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan med inriktning mot omsorgsyrken, t.ex. inom äldreomsorg och handikappomsorg.
 7. flyktingorganisation

  flyktingorganisation, internationellt organ med syfte för att samordna lösningen på flyktingproblem.

 8. Finsk kvinnoförening

  Finsk kvinnoförening, finska Suomen Naisyhdistys, det första kvinnosaksförbundet i Finland, grundat 1884.
 9. kvinnoarbete

  kvinnoarbete är arbete som kvinnor utför för att försörja sig, alltså för att få ihop pengar eller annat till utgifter som bostad, mat och kläder.
 10. Attendo AB

  Attendo AB, till 2001 Attendo Care, företag med verksamhet inom äldre-, familj- och individomsorg.