1. kvinnoarbete

  kvinnoarbete är arbete som kvinnor utför för att försörja sig, alltså för att få ihop pengar eller annat till utgifter som bostad, mat och kläder.
 2. Attendo AB

  Attendo AB, till 2001 Attendo Care, företag med verksamhet inom äldre-, familj- och individomsorg.
 3. Bergsjö

  Bergsjö är centralort i Nordanstigs kommun i Hälsingland och ligger vid Storsjön.
 4. Region Gotland

  Region Gotland, regionkommun och kommun omfattande landskapet Gotland och Gotlands län. 

 5. Storuman

  Storuman är centralort i Storumans kommun i Lappland och ligger vid sjön Storuman.

 6. Nacka

  Nacka är centrum i Nacka kommun i Södermanland och har växt samman med Stockholms tätort.

 7. Ragnar Thoursie

  Thoursie, Ragnar, född 30 september 1919, död 12 juli 2010, författare, byråchef vid Arbetsmarknadsstyrelsen 1972–85.
 8. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 9. kvalitetssäkring

  kvalite`tssäkring subst. ~en ORDLED: kval-itets--säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 10. förbättra

  förbätt´ra verb ~de ~t ORDLED: för-bättr-ar SUBST.: förbättrande, förbättring
  Svensk ordbok