1. hjortdjur

  hjortdjur är en familj hovdjur.
 2. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 3. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 4. miljöfaktorer

  miljöfaktorer är allt i ett ekosystem som påverkar de organismer som lever där.

 5. älvsborgssjuka

  älvsborgssjuka, vardaglig benämning på sjukdomssyndrom hos älg som karakteriseras av sår i slemhinnor och kronisk diarré.
 6. sadel

  sadel, styckningsdel, bakre ryggstycket av bl.a. älg, rådjur, hjort, lamm och vildsvin.
 7. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 8. fibropapillom

  fibropapillom, godartade hudsvulster hos älg, orsakade av virus.
 9. ren

  ren är en art i familjen hjortdjur.
 10. jaktskyttebana

  jaktskyttebana, anläggning för träning och tävling i jaktskytte.