1. koncentration

  koncentration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-centr-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. lägga ner

  lägga ne´r el. lägga ne´d verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: nerläggande, nerläggning; nerläggelse (till 2), nedläggande, nedläggning; nedläggelse (till 2)
  Svensk ordbok
 3. bomma

  bomm`a verb ~de ~t ORDLED: bomm-ar SUBST.: bommande, bomning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 4. varg

  varg [va´rj] subst. ~en ~ar ORDLED: varg-en
  Svensk ordbok
 5. öppning

  öpp`ning subst. ~en ~ar ORDLED: öppn-ing-en
  Svensk ordbok
 6. jaga

  ja`ga verb ~de ~t ORDLED: jag-ar SUBST.: jagande; jakt (till 1)
  Svensk ordbok
 7. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok
 8. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok
 9. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok