1. viltstängsel

  viltstängsel, stängsel som i områden med mycket vilt sätts upp utmed livligt trafikerade vägar för att hindra bl.a. älgar och rådjur från att springa ut på vägen.
 2. älghundar

  älghundar, främst ett flertal spetsraser vilka specialiserats för jakt på älg, särskilt de norska älghundarna, jämthund och svensk vit älghund; även andra jakthundsraser kan dock användas vid älgjakt.
 3. tjur

  tjur kallas handjuret av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.
 4. kalv

  kalv kallas ungen av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.
 5. ko

  ko, vuxet hondjur av nötkreatur och övriga oxdjur samt älg.
 6. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 7. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 8. slagbjörn

  slagbjörn, revbjörn, hästbjörn, äldre benämning på brunbjörn som slår och äter större djur, t.ex. älg, ren och tamboskap.
 9. kalvilt

  kalvilt, mindre vanlig benämning på hondjur av älg, kronhjort, dovhjort och ibland även av rådjur.
 10. storviltjakt

  storviltjakt, i allmänt språkbruk oftast benämning på jakt i Afrika efter t.ex. elefant och buffel med grovkalibriga kulvapen.