1. kamkeramisk kultur

  kamkeramisk kultur, nordösteuropeisk stenålderskultur, daterad till ca 4200–2000 f.Kr.
 2. gall

  gall, tillfälligt ofruktsam, i synnerhet om ston och kor som inte blivit dräktiga efter betäckning.
 3. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 4. tjur

  tjur kallas handjuret av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.
 5. irländsk älg

  irländsk älg, annat namn på jättehjort.
 6. Norr-Älgen

  Norr-Älgen, sjö i västra Västmanland; för belägenhet se landskapskarta Västmanland.
 7. sportskytte

  sportskytte, skyttesport, skyttegrenar upptagna på Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) program, vilket omfattar alla grenar som förekommer vid världsmästerskap, europamästerskap, svenska mästerskap och olympiska spel.
 8. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 9. Flatruet

  Flatruet, fjällplatå i Härjedalen.
 10. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.