1. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 2. älgar

  älgar, de två största arterna i familjen hjortdjur, älg (europeisk älg) och amerikansk älg.
 3. ko

  ko, vuxet hondjur av nötkreatur och övriga oxdjur samt älg.
 4. Sör-Älgen

  Sör-Älgen, sjö i västra Västmanland; för belägenhet se landskapskarta Västmanland.
 5. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 6. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 7. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 8. landskap

  landskap, historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig med än i dag.
 9. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 10. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.