1. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.

 2. nåjd

  nåjd, samernas schaman.
 3. gallblåsa

  gallblåsa, vesica fellea, hos många ryggradsdjur en blåsa som ansluter till gallgången och samlar upp galla som bildas i levern.
 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 5. kött

  kött, enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel med naturligt förenad fett- och bindväv och från vilken större senor avlägsnats.
 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. hällmålning

  hällmålning, arkeologisk benämning på figurer som målats på berghällar eller klippor, ofta skyddade av klipputsprång.
 8. population

  population, vid statistiska undersökningar hela den mängd individer (objekt, element) som man studerar, t.ex. alla personer i ett land, alla patienter med en viss sjukdom, alla älgar i en skog, alla företag i en bransch eller alla inköp i en butik.
 9. tvillingar

  tvillingar, två samtidigt födda syskon.
 10. hjortdjur

  hjortdjur, hjortar, Cervidae, familj partåiga hovdjur med ca 40 arter i Nord- och Sydamerika, Eurasien och nordvästra Afrika.