1. tvillingar

  tvillingar, två samtidigt födda syskon.
 2. hällmålning

  hällmålning, arkeologisk benämning på figurer som målats på berghällar eller klippor, ofta skyddade av klipputsprång.
 3. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 4. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. Alaska

  Alaska, förkortat AK, delstat i nordvästra USA.

 7. livslängd

  livslängd, den tidrymd under vilken en individ lever, i regel räknad från födelse/kläckning till död.

 8. djurspår

  djurspår, alla typer av märken som djur avsätter när de tar sig fram.
 9. Mats Berggren

  Berggren, Mats, född 1957, författare.

 10. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.