1. tjur

  tjur, handjur av oxdjur, älg, ren, kronhjort och andra större partåiga hovdjur, liksom även av elefanter.
 2. brunst

  brunst, däggdjurens parningsdrift.
 3. jämthund

  jämthund, svensk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 4. djurspår

  djurspår, alla typer av märken som djur avsätter när de tar sig fram.
 5. Alaska

  Alaska, förkortat AK, delstat i nordvästra USA.

 6. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 7. energiskog

  energiskog, skog som sköts och utnyttjas för energiproduktion.
 8. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 9. Ånnsjön

  Ånnsjön, Ånn , sjö i västra Jämtlands fjällområde, mellan Åre och Storlien; 59 km 2.
 10. kalv

  kalv, unge av nötkreatur och andra oxdjur samt av bl.a. hjort, älg och ren.