1. ältan

    ältan, vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bl.a. matleda och frossan (malaria).
  2. rakit

    rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
  3. ältstenar

    ältstenar, föremål som förr användes mot ältan i förebyggande eller läkande syfte.