1. Älta

  Älta, ort i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).

 2. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 3. Ava Gardner

  Gardner, Ava, 1922–90, amerikansk skådespelerska.
 4. kams

  kams, norrländsk rätt av råg- eller kornmjöl och riven potatis som formas till bullar och kokas i vatten.
 5. älta

  2äl`ta subst. ~n ORDLED: ält-an
  Svensk ordbok
 6. älta

  1äl`ta verb ~de ~t ORDLED: ält-ar SUBST.: ältande, ältning
  Svensk ordbok
 7. ältan

  ältan, vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bl.a. matleda och frossan (malaria).
 8. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 9. lerpuddling

  lerpuddling, teknisk term för tätning av t.ex. dammar med lerpuddel, en stampad, för vatten ogenomtränglig massa av lera, ev. blandad med fin sand.
 10. lerbråka

  lerbråka, lerbråk , trätunna med en tjock lodrät stång, nedtill försedd med taggar, vilken drogs runt medelst hästvandring.