1. älv

  älv är detsamma som flod.
 2. älva

  älva, se älvor.
 3. älvor

  älvor, övernaturliga väsen som i svensk tradition uppträder kollektivt och tänks hålla till ute i naturen, vanligen i kullar, gravhögar, berg och skogar.
 4. älva

  äl`va subst. ~n älvor ORDLED: älv-an
  Svensk ordbok
 5. älv

  älv subst. ~en ~ar ORDLED: älv-en
  Svensk ordbok
 6. Torne älv

  Torne älv, finska Tornionjoki, älv i Sverige och Finland; 510 km lång.

 7. Kyro älv

  Kyro älv, älv i sydvästra Finland; för belägenhet se landskarta Finland.
 8. Simo älv

  Simo älv, älv i nordvästra Finland; för belägenhet se landskarta Finland.
 9. Könkämä älv

  Könkämä älv, älv i nordvästra Finland; för belägenhet se landskarta Finland.
 10. Muonio älv

  Muonio älv, älv i nordvästra Finland; för belägenhet se landskarta Finland.