1. ämbete

  ämbete, högre statlig eller kyrklig befattning.
 2. ämbete

  ämbete, inom skråväsendet beteckning för mästarnas särskilda sammanslutningar (t.ex. skräddareämbetet); även detsamma som för skrå.
 3. skråväsen

  skråväsen, ett system för organisation i synnerhet av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, med särskilda privilegier.
 4. kyrkligt ämbete

  kyrkligt ämbete, sammanfattande benämning på de uppdrag av oftast livsvarig karaktär som i kristna kyrkor överlämnas genom en vigningshandling med bön och handpåläggning (”ordination”, ”avskiljning”).
 5. ämbete

  ämbete, ämbetsverk eller myndighet (t.ex. Riksantikvarieämbetet).
 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 8. sakrament

  sakrament är en helig handling i den kristna kyrkan.
 9. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.