1. patricier

  patricier, i antikens Rom de ätter vilkas huvudmän tillhörde senaten under kungatiden, dvs. före 509 f.Kr.
 2. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.

 3. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.
 4. folktribun

  folktribun (latin tribunus plebis), titel för innehavare av ett romerskt ämbete, enligt traditionen inrättat 494 f.Kr.
 5. Jean Calvin

  Calvin (egentligen Cauvin), Jean, född 10 juli 1509, död 27 maj 1564, fransk-schweizisk reformator, född i Picardie, död i Genève.
 6. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 7. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.

 8. ämbetsman

  ämbetsman, hantverkare inom skråväsendet; se ämbete.
 9. Francis Bacon

  Bacon, Sir Francis, född 22 januari 1561, död 9 april 1626, engelsk filosof och statsman.
 10. ritual

  ritual, standardiserat, institutionaliserat beteende med symbolisk innebörd.