1. biskop

  biskop, i många kyrkosamfund innehavare av det högsta kyrkliga ämbetet.
 2. Axel Oxenstierna

  Oxenstierna, Axel, född 16 juni 1583, död 28 augusti 1654, greve, statsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 3. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 4. präst

  präst är en person som förmedlar kontakten mellan människor och en gud eller gudar.
 5. Henrik VIII

  Henrik VIII (engelska Henry VIII), född 28 juni 1491, död 28 januari 1547, kung av England från 1509, son till Henrik VII.
 6. justitieombudsman

  justitieombudsman, JO, titeln för envar av riksdagens ombudsmän.
 7. Högsta domstolen

  Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.
 8. impeachment

  impeachment, förfarande genom vilket den amerikanska kongressen kan avsätta federala ämbetsmän, inbegripet president och vicepresident och domare som missbrukat sitt ämbete.

 9. investiturstriden

  investiturstriden, konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar.
 10. EU-domstolen

  EU-domstolen, egentligen Europeiska unionens domstol, tidigare EG-domstolen, Luxemburg, överstatlig domstol som ska säkra EU-ländernas efterlevnad av de gemensamma rättsreglerna.